Kontakt Jobbjakt

Bakgrunnen for opprettelsen av jobbjakt.no var etterspørsel fra mange arbeidssøkere om en side som på en ryddig måte kunne vise dem vei i «internettjungelen».

Dette var henvendelser fra folk som ønsket å skifte jobb, nyutdannede og folk som for tiden var arbeidsledig. Det er også kjent at langt under 50% av stilingene som besettes per i dag er utlyst på vanlig måte i dagspressen.
Dette gjør at en veiviser til proaktiv bruk av internett er nødvendig å ha.

Undertegnede har selv jobbet i selskapet Hudson (tidligere Solér) som er et rekrutteringsselskap. Selskapet ble startet i 1993 av Erik Solér.
Bare i 2003, 2004, 2005 og 2006 har undertegnede holdt ca. 70 forelesninger om alt som har med jobbjakt å gjøre. Jeg har også holdt ca. 500 individuelle samtaler med jobbsøkere. Tidligere bakgrunn som offiser i Forsvaret, høyskoleutdanning innen økonomi/ administrasjon og 6 års ledererfaring innen telekom/IT har gitt meg gode forutsetninger for å kartlegge markedet og forstå hvordan man kan tilnærme seg dette. Jeg er i dag salgssjef i NDS, Norsk Data Senter. Et tegn på kreativitet i forbindelse med bemanningssituasjonen i NDS kan du lese i artikkelen «Utlover dusør for kommende it-stjerner».

Sidene vil bli mer og mer omfattende grunnet at kontinuerlige ønsker, tips og tilføyelser vil sikre videreutvikling og tilpasning til markedets etterspørsel.

Når det gjelder web-sidene er alle hjertelig velkommen til å komme med tips og kommentarer.

Annonsere

Vi har valgt å gå ut med lave priser for våre annonsører. Grunnen til dette er at vi forsøker å holde administrasjonsarbeidet på et minimum ved kun å tilby rimelige 12 måneders kontrakter. Juli 05 var første effektive driftsmåned og antall hits var allerede da oppe i 16 000 til tross for at det var sommerferie.
Besøket har holdt seg jevnt i de påfølgende årene.

Vi tilbyr annonseplasser.

  • Forsideplass: 2975,- /måned (begrenset antall plasser)
  • Undersideplass: 1812,- /måned

Faktura vil bli sendt med 30 dagers forfall.

Annonsen kan være med animasjon.

Pikselstørrelse vil vi bli enige om.

Førstesiden har begrenset plass og der er det «førstemann til mølla …»

Har du spørsmål eller lurer på noe så ikke nøl med å kontakte vår samarbeidspartner:

Kodeverket Bergen

E-post: hello@kodeverketbergen.no
E-post: of@bergen.works
Telefon: 41627916

Med vennlig hilsen
Per Erik Berger

per@jobbjakt.no