CV - CURRICULUM VITAE

CV regnes av de fleste som det viktigste dokumentet i forbindelse med jobbsøking. Jeg skal her redegjøre for hva CV egentlig er, hvordan den kan bygges opp, hva skal man ha med, hvilket design skal man bruke, osv.

Du finner CV-maler som kan lastes ned lengre ned på siden, eventuelt trykk her

Hva er egentlig en CV?

CV er latin og er en forkortelse for Curriculum Vitae. CV betyr kan oversettes med «det lille livsløpet» eller «levnetsløp». CV er altså en kortfattet oppsummering av hva du har gjort i løpet av livet. CV bekrefter bakgrunn og kvalifikasjoner. CV bør i utgangspunktet gi mest mulig informasjon på kortest mulig tid. CV bør kunne stå for seg selv. Husk at når vikarbyråene leter etter folk så er det som oftest kun CV de har tilgjengelig. Ordet «Resymé» brukes noen ganger, men CV er et såpass innarbeidet fremmedord at man med største trygghet kan bruke det uten at noen reagerer. Dette gjelder alle bransjer. Til tross for at CV skal beskrive hva du har gjort gjennom livet så skal man ha i bakhodet at det er potensielle arbeidsgivere som er den aktuelle lesergruppen for dette dokumentet. Informasjonen bør altså være relevant for dem.

Design, form og format

Det første jeg vil nevne er at tiden for håndskrevet CV er ute, såfremt du ikke har usedvanlig fin og tydelig håndskrift. Vi skal huske på at leseren vil ha mest mulig konkret informasjon på kortest mulig tid. Dette gjør at man skal tilstrebe oversiktlighet og enkelhet. Dette medfører igjen at man bør bruke et av de klassiske oppsett. Man bør i utgangspunktet skrive CV på ordinært hvitt papir. Man har hørt mange «vandrerhistorier» om folk som fikk jobben fordi CV og søknad var skrevet på rosa papir. Det er sikkert noen som har fått jobb med denne metoden, men da har sikkert innholdet vært usedvanlig bra også. Rent kvalitetsmessig bør man altså tenke innhold og oversiktlighet fremfor kreative påfunn. Bruk gjerne standard skrifttyper som Times New Roman eller Arial. Skriftstørrelse 11 og 12 er godt leselig på en utskrift og rett på skjermen. Unngå derfor mindre skriftstørrelse enn dette. Varier ikke med for mange skriftstørrelser i samme dokument (CV) og ha gjerne samme skrifttype og størrelse i søknaden.

Kronologisk, omvendt kronologisk eller tematisk?

I CV'ens barndom satte man ofte opp alt man hadde gjort i kronologisk rekkefølge. Det ble dermed en sammenhengende rekke av hva man hadde gjort gjennom livet. Man tok da ikke hensyn til å dele opp i tematiske grupper som arbeid og utdanning. Man startet gjerne med grunnskolen og endte opp med hva man gjorde på den dagen man skrev dokumentet. I dag er det mest vanlig sette CV opp tematisk. Man skiller da mellom arbeid, utdanning, verv, osv. Dette skyldes at det normalt sett blir mest oversiktlig. Det er i tillegg mest vanlig å skrive i omvendt kronologisk rekkefølge innenfor hvert tema. Dette skyldes at man vil få leseren til å fokusere på det siste man har gjort, siden dette ofte er det mest relevante i forhold til jobben du søker på.

Årstall, måned eller datohenvisninger

Det viktigste er at man er noenlunde konsekvent. Hvis man varierer mye mellom de ulike formene vitner det om manglende kontroll på når du egentlig gjorde hva. I tillegg vil det fort gjøre at CV blir mer uoversiktlig. Hvis du kun bruker årstall, vil du kunne skape usikkerhet hos leseren. Hvis du for eksempel sluttet i en jobb i 97 og begynte i den neste i 97, så vil ikke leseren kunne vite om du jobbet 6 måneder hvert sted, om du jobbet 1 måned i en relevant jobb, om du jobbet 11 måneder i en relevant jobb, eller om du rett og slett prøver å skjule et hull i CV! Har du kun lange arbeidsforhold vil du kunne bruke årstall, men de fleste bør minimum gå ned til månedshenvisninger.

Utdanning eller arbeidsforhold først i CV?

Hvis du velger å sette CV opp tematisk vil dette automatisk bli et spørsmål. Historisk sett er det utdanning som har stått først. Du skal imidlertid selv finne ut hva som er mest relevant i forhold til jobben og sette det som passer best først. En nyutdannet vil gjerne sette fokus på sin utdanning fremfor sine sommerjobber, mens en person med god merittliste fra arbeidslivet vil sette fokus på det fremfor at personen opprinnelig bare har folkeskolen.

Hull i CV. Hva gjorde du egentlig på?

På intervjuet skal du være forberedt på å svare for hull i CV. Vi skal imidlertid være klar over at det er det skriftlige dokument som ofte alene er utgangspunktet for om du kommer på intervju eller ikke. Dette gjør at det kan være smart å gjøre seg mest mulig attraktiv ved å tette alvorlige hull i CV allerede på det skriftlige stadiet. Her er eksempler på «gyldige» grunner til hull i CV: – Førstegangstjeneste – Hjemme med barn – Bygget hus – Var hjelpearbeider for Røde Kors i Afrika – Reiste jorden rundt – Innvilget seg en velfortjent «pause».

En eller flere CV-er?

De fleste nøyer seg gjerne med èn enkelt og generell CV. Det er uansett viktig at du oppdaterer ting som tlf.nummer, alder, osv. for hver jobb du søker. Mange velger imidlertid å spesialskrive CV med tanke på den enkelte jobben eller bransjen de skal søke. Dette krever en del mer arbeid men hvis du lager dem bransjevis så er det ikke så mange CV-er du egentlig trenger å lage. Jeg vil anbefale det siste for det gjør at du kan treffe leseren mye bedre. Du vil også kunne underbygge din søknad enda bedre. I tillegg vil du ha en CV som er veldig godt faglig rettet som utgangspunkt for hva dere skal snakke om på et evt. intervju. En person som er svært dyktig innenfor IT vil kanskje bruke en svært IT-rettet CV i noen tilfeller, mens personen vil bruke en CV som fokuserer på at han kanskje er en god selger og kundebehandler i en annen CV.

CV pr e-post

Hvordan du skal sende søknad og CV vil framgå av stillingsannonsen. Står det ikke noe om dette, så er det papir som fortsatt er hovedregelen. Dette er imidlertid på vei til å endre seg. Skal du sende CV-en per epost, så bruk standard filformater, dvs. at du i de fleste tilfeller bruker Word. Sjekk at sideskiftene havner på fornuftige steder for det er ganske kjedelig om du har kjempet for å få din CV på én side og så havner den på to når mottaker skriver ut.

Dette bør CV inneholde:

Overskrift:

  • – CV
  • – Curriculum Vitae
  • – Levnetsbeskrivelse
  • – Oversikt over utdanning og praksis

Mer om CV etter EU-norm: EU har også laget en standardisert CV-mal på 13 språk som skal gjøre det enklere for arbeidsgivere i flere land å sammenlikne jobbkandidater.

CV-eksempler:

Det er ingen fasit på hvilken CV-type du skal bruke, men her har du i hvert fall eksempler på ulike måter å lage CV.

Ved å trykke på linkene under, laster du ned en CV-mal.

Du finner også hjelp til å skrive CV og flere ulike CV-maler blant annet i tekstbehandlingsprogrammet Microsoft Word.
Velg Fil/Ny/Andre dokumenter – velg så CV-veiviser eller velg en CV-mal.

Navnet ditt kan stå i det øvre området på hver side, men la det ikke stå CV øverst på hver side for dette kan virke forvirrende for leseren.
Bruk gjerne stor font til å skrive overskriften (f.eks. CV) og navn slik at din CV blir markert og lett å finne.

Personalia og kontaktinformasjon:

Navn, adresse, fødselsår (alder), sivilstatus, antall barn, mobilnummer og e-post adresse bør komme tydelig frem helt i starten.
Dette kan gjerne stå strukturert satt opp rett under overskriften.

Kjernekompetanse
/nøkkelkvalifikasjoner:

Det er stadig mer vanlig å starte sin CV med kjernekompetanse. Her kan man oppsummere sine viktigste egenskaper som arbeidssøker. Man skal imidlertid være bevisst på at man her skal få frem den viktigste kompetansen og ikke sine personlige egenskaper. Kjernekompetanse skal presenteres i kortversjon, dvs. at man bør holde seg under 5 linjer. Det bør heller ikke være kopiert fra søknaden. Har man en lang CV er det behagelig for leseren å ha en slags oppsummering å forholde seg til. På dette punktet går man rett på sak og trenger ikke å være spesielt beskjeden.

Utdanning:

Ønsket innhold er minimum: Tidsrom, lærested og utdanning. Sett dette gjerne opp omvendt kronologisk (dvs. det nyeste sist). Det er vanlig å ikke ta med grunnskole. Du kan også vurdere å ta bort videregående skole dersom dette er en forutsetning for den videre utdanningen som er tatt. På den annen side skader det ikke å ta med denne linjen Har du gode karakterer kan du gjerne ta med snittkarakteren din for å gi leseren et bilde av at du har hederlige resultater.

Arbeidserfaring:

Ønsket innhold er minimum: Tidsrom, arbeidsgiver og tittel/innhold. Sett dette gjerne opp omvendt kronologisk. Det er vanlig å ta med en kort beskrivelse av arbeidsinnhold og ansvarsområder. Hvis selskapet er ukjent kan du gjerne ta med hva selskapet driver med. Ta gjerne med kortvarige jobber (sommerjobber, osv.) hvis du har lite arbeidserfaring. Dette viser at du er i stand til å være en ansvarlig arbeidstaker selv om du i hovedsak kanskje har vært student i den senere tid. Har du hatt svært mange kortvarige vikariat eller sommerjobb på samme sted flere ganger, kan det være lurt å samle dem Har du som arbeidstaker fått utmerkelser som «beste selger», «månedens ansatte», e.l. så kan du gjerne ta dette med.

Kurs:

Ønsket innhold er minimum: Tidsrom, kurs, kursarrangør og varighet. Sett dette gjerne opp omvendt kronologisk.

Språk:

Her er det viktig å gradere sine kunnskaper. Del gjerne opp i muntlig og skriftlig. Du må også prøve å formidle om du er god, meget god, flytende, e.l. Hvis du kun har grunnleggende basiskunnskaper fra skolebenken så ta gjerne med språket, men få frem at dette nettopp er basiskunnskaper.

Sertifikater:

Her kan du gjerne ta med førerkort for bil, motorsykkel, lastebil, osv. Du kan også ta med truckførerbevis og kranførerbevis. I tillegg til dette kan du ta med andre sertifikater du måtte ha. Hvis det er IT-sertifiseringer kommer de imidlertid kanskje under kurs eller utdanning i stedet.

Verv:

Om du har styreverv eller posisjon i selskap eller foreninger så ta det gjerne med her. Om du ikke har noe så dropper du selvfølgelig dette punktet.

Interesser:

Skriv gjerne dine interesser ned i stikkordsform. Det er ikke dette som gjør at du får jobben, men det kan være med å vise din potensielle arbeidsgiver at du har et interessant liv også utenfor jobben. Sunne interesser som viser at du trives med andre, lever sunt, viser omsorg for din familie er alltid positivt. Du kan også legge inn interesser som er direkte relevant for jobben du søker. Mange som vil jobbe hos en bokhandler er genuint interessert i bøker selv om de ikke har jobbet i bokhandel før.

Personlige egenskaper:

Dette er et punkt man skal være litt forsiktig med. Å skrive at man er det ene og det andre kan fort virke litt negativt. Et lite triks kan imidlertid være å skrive at «Man er av andre blitt oppfattet som………..»

Referanser:

Skriv: Referanser oppgis på forespørsel. Da vil du sikre deg at du kan velge de rette referansene til ulike jobber, samt at du har mulighet til å forberede referansene før de kontaktes. Les mer om dette her.